Προγράμματα Ηγεσίας

 • Επίδραση από το Σπίτι (2020)
  Έμπνευση για δράση, με στόχο τη θετική επίδραση στους εαυτούς μας, το στενό μας περιβάλλον, την κοινότητά μας και τον κόσμο, με ενέργειες που πραγματοποιούνται ακόμα κι από τον ασφαλή χώρο του σπιτιού μας.
  Πρωτότυπος Τίτλος: Impact from Home
  Γλώσσα: Ελληνικά
  Πρόσβαση: Πατήστε εδώ.
 • ΗΓΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ: Σύνοψη Μοντέλων Ηγεσίας Οδηγών Και Προσκόπων (2018)
  Ανάλυση του Μοντέλου Ηγεσίας της Παγκόσμιας Οδηγικής Οργάνωσης, της νοοτροπίας και της στάσης της σε διάφορα ζητήματα,  με συμβουλές για το πώς θα τις καλλιεργήσουμε στην ομάδα μας.
  Πρωτότυπος Τίτλος: LEADING FOR HER WORLD: Girl Guide And Girl Scout Leadership Model Summary
  Γλώσσα: Ελληνικά
  Πρόσβαση: Πατήστε εδώ.
 • BE THE CHANGE 2030 (2018)Ένα βοήθημα που θα εμπνεύσει Οδηγούς και Οργανώσεις-Μέλη να λάβουν δράση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
  Γλώσσα: Αγγλικά
  Πρόσβαση: Πατήστε εδώ.
 • I-Lead (2014)Ενημερωτικό Φυλλάδιο για το πρόγραμμα διαδικτυακής εκπαίδευσης Ηγεσίας της WAGGGS.
  Γλώσσα: Αγγλικά
  Πρόσβαση: Πατήστε εδώ.

Προγράμματα Ασφάλειας Διαδικτύου

 • SURF SMART 2.0 GENERATION DIGITAL (2019)
  Ένα πρόγραμμα/οδηγός για να γνωρίσουν οι νέοι και οι νέες ποικίλους τρόπους με τους οποίους μπορούν να  παραμείνουν ασφαλείς κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο.
  Γλώσσα: Αγγλικά
  Πρόσβαση: Πατήστε εδώ.

Προγράμματα κατά της Βίας

 • Not Her Fault: 16 Days Of Activism 2020
  Μια εκστρατεία  16 ημερών ακτιβισμού για την ευαισθητοποίηση ενάντια στην απόδοση ευθυνών στο θύμα (victim blaming), με δραστηριότητες για την κατανόηση του φαινομένου και ιδέες για άμεση εφαρμογή και ανάληψη δράσης.
  Γλώσσα: Αγγλικά
  Πρόσβαση: Πατήστε εδώ.
 • STOP THE VIOLENCE BROCHURE (2019)
  Μάθετε περισσότερα για την Καμπάνια της WAGGGS για την καταπολέμηση της βίας.
  Γλώσσα: Αγγλικά
  Πρόσβαση: Πατήστε εδώ.
 • I’m Here For Her: 16 Days Of Activism 2019
  Το εγχειρίδιο δραστηριοτήτων είναι αφιερωμένο στην αλληλεγγύη κοριτσιών και γυναικών, που στην καθημερινότητά τους βιώνουν παρενόχληση και  βία. Στόχος να μετατρέψουμε τον κόσμο σε έναν χώρο ασφαλή για όλους.
  Γλώσσα: Αγγλικά
  Πρόσβαση: Πατήστε εδώ.
 • 16 Ways You Can Take Action Against Gender-Based Violence (2016)
  Μια αφίσα με 16 τρόπους  με τους οποίους όλοι μπορούν να αναλάβουν δράση ενάντια στην έμφυλη βία.
  Γλώσσα: Αγγλικά
  Πρόσβαση: Πατήστε εδώ.

Προγράμματα Συνηγορίας

 • Speak Out for Her World
  Ένα βοήθημα για να κατανοήσουμε τη σημασία της Συνηγορίας (Advocacy), το πώς μπορούμε να συνηγορήσουμε και να αναπτύξουμε τις δικές μας δράσεις συνηγορίας και να πάρουμε θέση για τα θέματα που μας απασχολούν.
  Γλώσσα: Αγγλικά
  Πρόσβαση: Πατήστε εδώ.

Προγράμματα για το Περιβάλλον

 • Greener Events for her World
  Ένα βοήθημα με προτάσεις για αναθεώρηση του τρόπου που σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε δράσεις, ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες.
  Γλώσσα: Αγγλικά
  Πρόσβαση: Πατήστε εδώ.