Το βοήθημα “Με δυο λόγια…Κλάδος Οδηγών” παρουσιάζει με σύντομο και περιεκτικό τρόπο τα βασικά σημεία λειτουργίας της Ομάδας Κλάδου Οδηγών. Είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή χωρισμένο σε 12 ενότητες που αφορούν την Ατομική Πρόοδο, τη Συγκέντρωση, τον Προγραμματισμό, τα Συμβούλια, τις Εκλογές Ενωμοταρχών, την Ενωμοτία, το Ρόλο του Ενωμοτάρχη, την Ωρα Γωνιάς, τη Δραστηριότητα Ενωμοτίας, το Στολισμό Γωνιάς, τις Υπευθυνότητες και την Εκπάιδευση Ενωμοταρχών. Κάθε ενότητα αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να απαντά στα βασικά ερωτήματα τί, γιατί, ποιός, πού, πότε και αναπτύσσοντας το ρόλο του Αρχηγείου σε κάθε ένα στοιχείο από αυτά.

ΟΔΗΓΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ

Ο «Οδηγός στην Ομάδα» είναι ένα βοήθημα για τα Στελέχη του Κλάδου Οδηγών, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2006 σε έντυπη μορφή. Το 2014 θα κυκλοφορήσει η δεύτερη έκδοσή του, η οποία αυτή τη φορά θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα περιλαμβάνει και τις αλλαγές στο παιδαγωγικό πρόγραμμα του Κλάδου που έγιναν το 2014. Τον Ιούνιο του  2023 κυκλοφορεί η τρίτη έκδοσή του, η οποία και αυτή τη φορά είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Το βοήθημα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο Α’ μέρος μπορείς να βρεις αναλυτικές πληροφορίες για τον Κλάδο, την λειτουργία της Ομάδας Οδηγών, τα Χαρακτηριστικά Ηλικίας των Οδηγών, Το Πρόγραμμα και τον Προγραμματισμό, τη Συγκέντρωση, την Εκδρομή, την Αυτοδιοίκηση, την Ατομική Πρόοδο, τα Σύμβολα της Ομάδας, τις Τελετές, τις Ναυτοδηγικές Ομάδες, την Επικοινωνία και Ασφάλεια και την Πρόοδο τον Στελεχών. Το Β’ μέρος περιέχει παραδείγματα συγκεντρώσεων, εκδρομών κ.α.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

O «Οδηγός για Διαδικτυακές Συγκεντρώσεις» είναι ένα βοήθημα το οποίο κυκλοφόρησε το 2020 και παρέχει στα Στελέχη εναλλακτικούς τρόπους και ιδέες για το πώς το Οδηγικό Παιδαγωγικό Πρόγραμμα του Κλάδου Οδηγών μπορεί να εφαρμοστεί και να συνεχιστεί εξ αποστάσεως, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία Στελεχών και Οδηγών, όταν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.

Παιδαγωγικά Εργαλεία

  • ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Ο “Οδηγός για Υπόσχεση” αποτελεί ένα εργαλείο που βοηθά το Αρχηγείο της Ομάδας στην προετοιμασία των νέων Οδηγών για να δώσουν την Υπόσχεσή τους.
  • ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ O “Οδηγός για παιχνίδι” αποτελεί ένα εργαλείο που εξηγεί την εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού, τα διάφορα είδη παιχνιδιών και πως θα τα επιλέξουμε.
  • ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ Ο “Οδηγός για συγκεντρώσεις” αποτελεί μια συλλογή από πρότυπες συγκεντρώσεις που βοηθούν στη κατανόηση της δομής των συγκεντρώσεων και αποτελούν πηγή ιδεών. Προς το παρόν είναι διαθέσιμος ο οδηγός για την Α’ τριμηνία.